شورای سیاستگذاری/organizers چاپنام و نام خانوادگی

سمت

alt
حضرت آیت اله معلمی - امام جمعه محترم قائم شهر رئیس شورای سیاست گذاری
alt
سهیل سعادتی نیا
دبیر موقت شورای سیاست گذاری
alt
استاندار محترم استاندار مازندران

alt
مدیر کل محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مازندران

alt
مدیر کل محترم اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی مازندران

alt
مدیر کل محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری مازندران

alt
مدیر کل محترم سازمان اوقاف و امور خیریه مازندران

alt
شهردار محترم و شورای شهر ارجمند قائم شهر

alt
شهردار محترم و شورای شهر ارجمند شهر ساری

alt
فرماندار محترم قائم شهر

alt
رئیس محترم دانشگاه مازندران

alt
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

alt
مدیر کل محترم اداره آب منطقه ای استان مازندران

alt
مدیر کل محترم اداره برق منطقه ای استان مازندران
alt
مدیر کل محترم اداره گاز منطقه ای استان مازندران
alt
مدیر کل محترم اداره راه و ترابری استان مازندران
alt
رئیس محترم نیروی انتظامی استان مازندران

alt
رئیس محترم راهنمایی و رانندگی استان مازندران

alt
مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان مازندران

alt
رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استان مازندران


 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: ncstm@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : دکتر سهیل سعادتی نیا

تاریخ های مهم / Important Dates


شروع فراخوان: خرداد 1398

مهلت ارسال چکیده: 31/06/1398

تاریخ اظهار نظر داوران: 30/07/1398

مهلت ارسال متن کامل:30/09/1398

تاریخ اظهار نظر نهائی داوران: 30/10/1398

تاریخ برگزاری همایش:14 و 15/12/1398

تاریخ برگزاری مراسم جانبی:10 تا 15/12/1398 (نمایشگاه و فروشگاه کتاب، رونمایی از تندیس، کارگاه)

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی