هزینه ی شرکت در کنفرانس/ Payment چاپ


هزینه ی شرکت در کنفرانس

دانشجویی با ارائه کارت دانشجویی
000,000 ریال
هیات علمی
000,000 ریال
سایر شرکت کنندگان
000,000 ریال
شرکت کنندگان با ارائه گواهی انجمن یا صنف
000,000 ریال


- نویسندگان مقاله  به ازای هر مقاله باید 000,000 ریال واریز نمایند و دیگر نیازی به پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس ندارند. 


  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه داوری مقالات، حضور در کنفرانس، شرکت در پنل های تخصصی سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در جلسات ارائه مقالات و پوستر، دریافت گواهینامه معتبر پذیرش مقاله برای تمام نویسندگان، لوح فشرده مقالات، پذیرایی بین جلسات، ناهار و استفاده و بهره مندی از هدایا و پکیج کنفرانس می باشد.
  • هزینه ثبت نام شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه شرکت در کنفرانس را پس از عضویت در سایت پرداخت نموده و مراحل ثبت نام نهایی خود را تکمیل نمایند.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در کنفرانس عودت داده نخواهد شد.


  • شماره حساب  0107785256000 بانک ملی به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر


تذکر:

- شرکت کنندگان لازم است اصل کلیه فیش های واریزی به حساب کنفرانس را نگهداری نموده تا در صورت نیاز ارائه نمایند.

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.


alt

 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه:

مازندران-قائمشهر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 نمابر : 

پست الکترونیک: ncstm@Qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : دکتر سهیل سعادتی نیا

تاریخ های مهم / Important Dates


مهلت ارسال مقاله کامل: 30 / 09 /1400

تاریخ اظهار نظر داوران:  30 / 10 / 1400

تاریخ برگزاری همایش: 27 / 11 / 1400 الی  28 / 11 / 1400

محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی