محورهای کنفرانس/ Conference Topics چاپ


محورهای کنفرانس


1. معرفی، زندگی و آثار شیخ طبرسی

2. شیخ طبرسی و ابن شهرآشوب

3. شیخ طبرسی و علمای دینی مازندران

4. استادان و شاگردان شیخ طبرسی

5. اندیشه های کلامی شیخ طبرسی در "الاحتجاج"

6. اندیشه های فقهی شیخ طبرسی ومسائل فقهی در "الاحتجاج"

7. تحلیل احادیث منقول در "الاحتجاج"

8. بررسی مناظرات بین الادیانی در "الاحتجاج"

9. تاثیر شیخ طبرسی بر عالمان پس از خود و معرفی معارف شیعی

10. مسائل حقوقی در "الاحتجاج"

11. محور مرحوم دکتر ابراهیم حلاجیان ( محور دانش آموزی با فرازهایی چون:مسابقه، مقاله نویسی ، پوستر، روزنامه دیواری، نقاشی ، عکاسی و ...)

12. احداث، توسعه، تکمیل، تجهیز سالن ها و اماکن و فضاهای ورزشی به یادمان شیخ طبرسی